Tandhygienistbehandling...


Välkommen till våran tandhygienist Marie Sand.
Det finns ingen tandsten i världen som lyckas smita förbi henne!
Målet med min behandling är att du ska få en friskare mun
och lägre kostnader för tandvård!
Ett tandhygienistbesök tar 60-90 minuter och kostar 1320-1770:-
I avgiften ingår vanligen en kompletterande undersökning eller
utvärdering av tidigare genomförd behandling.
Ibland krävs röntgenbilder som debiteras enligt prislistan.

För nya patienter bokas alltid 90 minuter och priset är cirka 1770:- om inte
kompletterande röntgenbilder behövs.
  
 


                    Exempel på åtgärdspaket